Lux Bonitas

Minna Maarit

Hyvinvointia hevosille äänimaljakuva png
IMG_1022

Tarkemmin

Olen akupunktio- ja äänimaljahoitaja sekä joogaopettaja. Hoitopuolella olen suoritta-nut 3-vuotisen Perinteisen kiinalaisen lääke-tieteen akupunktiohoitajakoulutuksen, länsi-maisen lääketieteen opintoja sekä useita äänimaljahoidon koulutuksia, viimeisimpänä Himalajalaisen äänimaljahoidon koulutuksen kesällä 2021 sekä Sounds for horses -koulu-tuksen helmikuussa 2022. Olen osallistunut lukuisiin mediaalisiin kursseihin ja kehittänyt ymmärrystä myös meitä ympäröivästä nk. näkymättömästä maailmasta. Intuitioni on kehittynyt erittäin herkäksi. Siitä on hyötyä erilaisia hoitoja tehdessäni ja erilaisten ihmisten kanssa työskennellessäni.

Opiskelen parhaillaan Pirkanmaan urheilu-hierojakoulussa sekä suoritan vuoden mittai-sia Ong Namon yrittäjä Joakim Kaipaisen pitämiä SFT energiahoitaja- ja Henkisen val-mentajan -koulutuksia.

Hyödynnän kaikkia oppejani pitämilläni tun-neilla, luennoilla ja hoidoissa.   ”Oman itsen-sä kehittäminen on jatkuvasti eteenpäin vievä tie; suorittamani opinnot yhdessä pitkän käytännön kokemuksen kanssa ovat tehneet minusta välittömän ja intuitiivisen hoitajan, jonka hoidot ja ryhmätunnit ovat kokonaisvaltaisia ja täydestä sydämestä pidettyjä.” MinnaMaarit toteaa.

Kokonaisvaltaisiin palveluihini kuuluvat aku-punktio- ja äänimaljahoidot sekä erilaiset jooga-, workshop- ja sointukylpytunnit ryh-mille. Pidän yrityksille ja yksityisille ryhmille äänimaljarentoutuksia, eri aiheisia work-shop- ja tyhy-tilaisuuksia. Ihmisen kokonais-valtaisen terveyden ja hyvinvoinnin tukemi-nen ja hyvinvointitietämyksen jakaminen on erityisosaamistani ja lähellä sydäntäni.

Löydän oman rauhani kundaliinijoogatun-neilta, luonnossa liikkuessani sekä hiljaisuu-dessa meditoimalla. Kundaliinijooga- ja soin-tukylpytunteja pidän Senso Centerin salilla osoitteessa Rauhankatu 3, Hämeenlinna. 

Varaa aikasi: http://www.varaaheti.fi/jooga23

”Lämpimästi tervetuloa hoitoihini, luennoilleni ja tunneilleni!”

– MinnaMaarit Lahti